Daily Archives: An t-Samhain 7th, 2013

A’ CHOINNEAMH BHLIADHNAIL 2013

A’ CHOINNEAMH BHLIADHNAIL

Dihaoine 8 Samhain 2013 aig 8f

Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

 

’S ann aig 8f a tha a’ choinneamh bhliadhnail a’ toiseachadh, chan ann aig 7f!

Fàilte air gach ball.