Daily Archives: An Gearran 27th, 2014

SQA My Alerts

Tha cothrom aig gach tidsear clàradh le SQA ‘My Alerts’ gus fiosrachadh ùr fhaighinn air na cùrsaichean ùra cho luath ’sa thathas ga chur a-mach.

Tha seo a’ ciallachachadh gun tig am fiosrachadh thugad mar phost-d agus nach bi agad ri bhith a’ cumail sùil air làraich-lin air eagal ’s gu bheil stiùiridhean ùr gam foillseachadh gun fhiosd dhut.

Faodaidh tidsearan clàradh airson diofar chuspairean aig http://www.sqa.org.uk/myalerts/login.jsp