Daily Archives: An Cèitean 30th, 2020

Taigh na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu

Ma tha duine dhan na sgoilearan agaibh an dùil a thòiseachadh an Oilthigh Ghlaschu am bliadhna, innis dhaibh mun sgeama Taigh na Gàidhlig (na gabh dragh gu bheil an ceann-latha seachad). Sàbhailidh e sgillinnean dhaibh agus bheir e dhaibh an cothrom a’ Ghàidhlig aca a chleachdadh…agus caraidean ùra a dhèanamh.