Category Archives: GTC

Measgachadh Naidheachdan 27.01.15

Obraichean Bun-Sgoil ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

https://www.myjobscotland.gov.uk/councils/glasgow/jobs/primary-teacher-glasgow-gaelic-school-2-posts-5755

 

Litir-Naidheachd Comann nam Pàrant

“Newsletter: Gaelic Medium Education

Comann nam Pàrant, the national organisation that advises and supports parents/carers of those in Gaelic Medium Education (GME), has recently published a newsletter.  In this newsletter you will learn of:

  • Activities to raise awareness of the benefits of GME
  • Partners working with schools to help children use Gaelic beyond the classroom
  • Forthcoming conference for parents/carers of children and young people in GME.
  • Useful information to help parents/carers support their child’s learning.”

GTC Scotland

Tha GTC Scotland a’ sireadh bheachdan air moladh gum faodadh luchd-teagaisg as ùr clàradh airson teisteanas ann an dà chuspair leis an GTC taobh a-staigh a’ chiad bliadhna aca a’ teagaisg.  Tuilleadh an-seo:  http://www.gtcs.org.uk/consultations